Nyheter & Co

Nyheter & Co. bildades 1992 i Stockholm med "Marknadsföring genom Medier", som affärsidé. Nyheter & Co. har säte och stämma i Stockholm. En stor del av verksamheten är dock knuten till kunder i Göteborg.

Rådgivning
  Nyheter & Co. erbjuder företag och organisationer kompetens att skapa förståelse och kunskap för alla olika mediers sätt att arbeta, ger råd i mediafrågor och rekommendationer om hur en organisation anpassas för att bäst skapa balans mellan egna önskemål och mediernas krav på öppenhet och tillgänglighet.

Produktion
  Nyheter & Co. erbjuder professionell kompetens vid genomförande av olika projekt. Antingen med totalansvar för hela insatser eller delar därav; som produktion av annonser, artiklar, bildservice, dokumentation, illustrationer, intervjuer,grafiska profiler och program, reportage, tidningar, trycksaker eller video, redigerad med TV-kvalitet.

News Ltd.
  Nyheter & Co. har utvecklat en "virtuell nyhetsbyrå" på Internet - @newsltd.se. Informationen består av en länksamling med mellan 30.000 och 50.000 länkar. Den är målformulerad från de behov en svensk på resa i Sverige eller utomlands eller boende på annan ort eller utomlands har av information och nyheter, lokala såväl som nationella i realtid.
Nyheter & Co. öppnade "@newsltd.se" officiellt den 4 juli 1996. @newsltd.se har till och med sommaren 1999 genererat mer än 10 miljoner "hits" från mer än 60 länder.
Nyheter & Co. - News Ltd. är samtidigt ett samlingsbegrepp för information på mer än 25 domainnamn.
Tjänsten presenteras på: www.newsltd.se ; med pekare från www.newsltd.com; på www.newsltd.co.uk; europetimes.com; europenews.org; europenews.net; newsday.org; europetoday.org; europetoday.net; swedentoday.org; centralsweden.org; stockholmsweden.org; southsweden.org; malmosweden.com; oresundsweden.com; oresundarea.com; westsweden.org; allsport.org; worldnetstore.net

Utbildning - organisation
  Nyheter & Co. erbjuder företag och organisationer att delta i projekt där för företagen besvärliga eller känsliga interna situationer behandlas och därefter utbildning i hur svår information bäst hanteras internt och externt.
Nyheter & Co. utbildar personer, vilka förväntas ansvara och uppträda som ansikte utåt och representera organisationer eller företag i medierna.
Nyheter & Co. har för kunders räkning analyserat och därefter organiserat informationsavdelningar. Ofta har i detta sammanhang också företagets ledning utbildats i grundläggande mediafrågor, varefter en ansvarsfördelning i informationsfrågor lagts fast.

Utbildning - Internet
 

Nyheter & Co. ägnar sedan våren 1997 växande tid åt utbildningsfrågor på Internet. Internets betydelse för företag och organisationer växer mycket snabbt och helt i överensstämmelse med företagets affärsidé är utbildningsfrågor om och i detta nya medium av central betydelse.

Nyheter & Co. representerar och samarbetar med Eisi ( Education and Information Service on Internet ). Det av Eisi utvecklade utbildningsverktyget på plattformen"Surfa & Lär" har visat sig ha enastående kvaliteter.
Plattformen används nu för kunders räkning i olika sammanhang, varvid "Lär Dig Internet på Internet", "Öva inför PC-körkortet - ECDL" och "Lär känna Ditt företag" är de vanligaste. Den sist nämnda utbildningen utformas tillsammans med kund och görs unikt utifrån krav om inriktning av och mål med utbildningen.

Samarbete
  Nyheter & Co. samarbetar i första hand inom ett nätverk av företag, vilka var för sig representerar den högsta kompetensen inom varje speciellt område. Sammansättning och rekrytering av olika projektgrupper styrs enbart av krav från kunder på utförande och inriktning av uppdragen.

Projekt
 

Nyheter & Co. har mellan åren 1992 och 1995 haft omfattande uppdrag åt Göteborgs stad genom Göteborg & Co. i syfte att visa vad Göteborg haft att erbjuda tillresande företrädare för media i samband med stora evenemang. Förutom EM i fotboll, VM i pingis VM i handboll samt FDI - tandläkarnas världskongress i Göteborg, har det mest omfattande uppdraget utgjorts av mediainformation inför VM i friidrott 1995.

Inför VM i friidrott producerade Nyheter & Co. en tidning på svenska och engelska som bland annat spreds till medier i mer än 200 länder under 18 månader inför och under VM. Tidningarna innehöll nyheter kring VM, ny teknik och reportage om Göteborg som kunskapsstad och resmål i världen.

Från hösten 1994 publicerades VM '95 i Friidrott - WCA in Athletics, fritt tillgänglig, i sin helhet med bilder och artiklar, på Internet.

Efter VM i friidrott 1995 bytte tidningen namn till Athletics News. Nyheter & Co. äger och utger vidare de periodiska tidskrifterna IT-Magasinet - IT-Magazine och IT Forum. Dessa publiceras som regel för kunders räkning direkt på Internet, bland annat för bevakning i realtid av stora evenemang. Nyheter & Co. äger utgivningsbevis för ytterligare sex tidskrifter.

I samband med VM i friidrott inleddes samarbetet med Telia. Nyheter & Co. producerade ett informationsprogram som en "TV-sändning", vilken varje dag under VM i autentisk studiomiljö, gav Telias svenska och internationella gäster en snabb men samtidigt bred genomgång av Telias position, som ledande kommunikationsföretag.

Inför VM i friidrott bildades VM-akademien av studenter vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet. Projektet presenterade Sverige som turistland för världen på Internet. Under VM i friidrott presenterade Telia de officiella resultaten från VM i realtid på Internet.

Eisi-team
 

De gemensamma och olika projekten före och under VM skapade grunden för ett samarbete mellan sex företag under nätverksnamnet Eisi-team å ena sidan och det Internationella Friidrottsförbundet ( IAAF ) å den andra. Uppdragen koncentrerades till att med mediernas behov som utgångspunkt, använda de bästa teknikerna för att på Internet, i realtid spegla stora friidrottsevenemang.

De företag som från start ingick i Eisi-team och under ledning av Eisi var Carlstedt Research, Innovative Media, Nyheter & Co., Telia Nättjänster och Telia Promotor.

Stockholm i september 1999


This presentation in English

 

Nybergsgatan 6 B, 114 45 Stockholm
Dagsländevägen 11, 444 46 Stenungsund
Telefon: +46 (0)8 660 42 75, +46 (0)303 72 90 50
Mobil: +46 (0)70 550 00 05, Faxbrevlåda: +46 (0)70 612 90 50
Fax: +46 (0) 303 803 75, ISDN +46 (0)303 72 90 51

The Kingdom of Sweden Swedish Economy Weather Sports Media